ماه مهربانی : با حضور دکتر نیکبخت و موضوع کرونا

ماه مهربانی : با حضور دکتر نیکبخت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان

ماه مهربانی ،ویژه برنامه افطار از شبکه افلاک

Loading the player...
سال تولید: 99/2/6
عوامل تولید:

ماه مهربانی از شبکه افلاک

مجری: رضا طرحانی نژاد

مهمان: دکتر نیکبخت

معاونت فضای مجازی

مونتور: لیلا محمدی