مجتبی صوفی وند

مجتبی صوفی وند رشته بدنسازی و بادی کلاسیک را به عنوان شغل خود انتخاب کرده است. بادی کلاسیک هم زیر مجموعه ای از رشته بدنسازی است که به صورت تخصصی کاملا از هم جدا شده اند. صوفی وند 6 دوره جزء نفرات برتر کشور ، دو دوره نایب قهرمان کشور و چهار دوره در تیم ملی کشور بوده است.