مجموعه مستند مهاجرت های مدرن

مجموعه مستند مهاجرت های مدرن از برنامه های تامینی سیمای مرکز لرستان ویژه ایام نوروز است که هر شب ساعت 00:44 به مدت 25 دقیقه از شبکه افلاک پخش می شود.

در این مستند به وجود افرادی که آموزش دیده و متخصص در روند مهاجرت حیوانات دخالت کرده تا هنگام ضرورت آنها را به مناطق بازتر و محل سکنای جدید منتقل کرده تا از تداوم تنوع حیوانات در منطقه اطمینان حاصل کنند می پردازد.

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

.