رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

مجهز شدن 1400 حلقه چاه در استان به کنتور هوشمند - نمایش محتوای خبر

 

 

مجهز شدن 1400 حلقه چاه در استان به کنتور هوشمند

مجهز شدن 1400 حلقه چاه در استان به کنتور هوشمند

معاون شرکت آب منطقهای لرستان گفت: 1400 حلقه چاه در استان به کنتور هوشمند مجهز شدند.

مهندس نادر مختاری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، افزود: از محل اعتبارات طراحی و تعادلبخشی 94 به دنبال این هستیم که 100 درصد چاهها را در دشتهای کوهدشت و رومشکان را در صورت خرید کنتور نصب و مدیریت کنیم.

وی اظهار کرد: هم اکنون 1400 حلقه چاه در استان به کنتور هوشمند مجهز شدند.

این مسئول اضافه کرد: برای نصب کنتور هوشمند دولت پول را به صورت وام در اختیار کشاورزان قرار میدهد و براساس دستورالعمل بانکها کشاورزان تسهیلات را به صورت اقساط بازپرداخت میکنند.

معاون شرکت آب منطقهای لرستان یادآور شد: کل اعتبارات امسال در بخش احیا و تعادلبخشی، 6 میلیارد و 100 میلیون تومان بوده که 40 درصد آن معادل 2 میلیارد و 400 میلیون تومان از این مبلغ پرداخت شده است.

وی گفت: با گروه گشت و بازرسی به دنبال پیگیری انجام پروژههای زیرگروه طرح احیاء هستیم.