محرمانه های خانوادگی

«محرمانه خانوادگی» مجله ای تصویری است که سعی می کند با استفاده از فرم‌های نو، لحنی نرم و با چاشنی رازآلود کردن جزییات زندگی، به بررسی نکات ریز و کاربردی در موضوع ازدواج بپردازد. روایت محرمانه، رازهای محرمانه، شاهدان عینی، شواهد پرونده، بایگانی محرمانه، راز مادربزرگ‌ها و دایره کارشناسان، عناوین آیتم‌های برنامه «محرمانه خانوادگی» هستند.

Loading the player...
سال تولید: 1398
عوامل تولید:

تامین برنامه شبکه افلاک

معاونت فضای مجازی

مونتور: لیلا محمدی