رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

محمدباقر قالیباف در زمان جمع بندی مناظره دوم - نمایش محتوای خبر

 

 

محمدباقر قالیباف در زمان جمع بندی مناظره دوم

?? اگر شفافیت و هوشمندی در دولت شکل بگیرد و نظارت بر مدیران و مسئولین صورت گیرد مسائل حل می شود.

?? هفته آینده به مردم لیست ارائه کنیم که اموال ما و بستگان ما بعنوان نامزد چقدر است

?? این شفافیت باشد که ما کجا زندگی می کنیم فرزندان ما چه می کنند که اگر چنین شد فساد از بین می رود

?? دست این 4درصدی ها را از اموال بیت المال و دور زدن قانون کوتاه کنیم.

?? 96 درصدی ها با این کار می تواند دغدغه هایشان را حل کنند

?? می توانیم شغل درست کنیم و انسجام اجتماعی و اعتماد را پیدا کنیم.