رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

محمدباقر قالیباف در زمان جمع بندی مناظره دوم - نمایش محتوای خبر

 

 

محمدباقر قالیباف در زمان جمع بندی مناظره دوم

🔹 اگر شفافیت و هوشمندی در دولت شکل بگیرد و نظارت بر مدیران و مسئولین صورت گیرد مسائل حل می شود.

🔹 هفته آینده به مردم لیست ارائه کنیم که اموال ما و بستگان ما بعنوان نامزد چقدر است

🔹 این شفافیت باشد که ما کجا زندگی می کنیم فرزندان ما چه می کنند که اگر چنین شد فساد از بین می رود

🔹 دست این 4درصدی ها را از اموال بیت المال و دور زدن قانون کوتاه کنیم.

🔹 96 درصدی ها با این کار می تواند دغدغه هایشان را حل کنند

🔹 می توانیم شغل درست کنیم و انسجام اجتماعی و اعتماد را پیدا کنیم.