رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

مراجعه روزانه 10 هزار نفر به مراکز درمانی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

مراجعه روزانه 10 هزار نفر به مراکز درمانی استان

مراجعه روزانه 10 هزار نفر به مراکز درمانی استان

مدیر درمان تأمین اجتماعی لرستان گفت: روزانه 10 هزار مراجعه به مراکز درمانی وابسته به تامین اجتماعی داریم.

دکتر امین بهاروند در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، با بیان اینکه عدم اطلاعرسانی درست به شهروندان در مورد آنفلوآنزا باعث ایجاد مشکلات زیادی میشود، اظهار کرد: نیاز است اطلاعرسانی از نحوه مراقبت از خود و بیمار در راستای پیشگیری از این بیماری از طریق رسانهها انجام شود.

وی یادآور شد: روزانه 10 هزار مراجعه به مراکز درمانی وابسته به تامین اجتماعی داریم که 60 درصد آنها به خاطر ترس از آنفلوآنزا با یک سرفه ناچیز به مراکز درمانی مراجعه میکنند.

بهاروند اضافه کرد: ترس جامعه از آنفلوآنزا بیمورد است البته اگر این ترس منجر به رعایت موازین بهداشتی شود مفید است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی لرستان خاطرنشان کرد: باید این ترسی که در بین مردم وجود دارد را با اطلاعرسانی درست و بهموقع به پیشگیری تبدیل کنیم تا در صورت بروز چنین اپیدمی، شیوع به حداقل برسد.