مسابقه فرمانده

ین مسابقه در قالب رئالیتی شو است که هر قسمت از این برنامه، در یکی از مناطق جغرافیایی کشورمان تولید شده است . در این مسابقه مستند شرکت کنندگان، زندگی در شرایط دشوار را تجربه می کنند و در فضایی نظامی، مراحل مختلف را پشت سر می گذارند.

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تامین برنامه شبکه افلاک