مستند«زنان قصه ما» زندگی زنان سرپرست خانواده

مستند«زنان قصه ما» زندگی زنان سرپرست خانواده که علیرغم نداشتن سرمایه و زانو نزدن در مقابل مشکلات زندگی از مسیر تولید و کمک به چرخهای اقتصادی دست برنداشته اند

روایت بانوی کار آفرین که با اراده و پشتکار به کارگاه تولیدی رسیده و توانسته در زمینه خیاطی برای پانزده نفر در منزل کار آفرینی و اشتغال زایی کند .

بانوان کار آفرین نشان میدهند علاوه بر اداره زندگی خود، از توانایی های فعالیت موثراجتماعی و حل مشکلات اقتصادی بانوان دیگر نیز بهره مند هستند

#جهش_تولید

#کسب_و_کار

#کار_آفرینی

#اشتغال_زایی

 

Loading the player...
سال تولید: 1399
عوامل تولید:

تامین برنامه سیمای مرکزلرستان

مونتور: لیلامحمدی