مستند بیم و امید

مستند بیم وامید

" مستند بیم و امید از برنامه های تامینی سیمای مرکز لرستان است که از ساعت 12.40بامداد به مدت ۲۵ دقیقه از شبکه افلاک لرستان پخش می شود. با نگاهی به کشورهای جهان اسلام، به ویژه در غرب آسیا درمی یابیم که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیرات شگرفی برجای گذاشته است. آنچه باعث محبوبیت و مقبولیت ارزش های این انقلاب در میان مردم منطقه و جهان شده، مطابقت آنها با فطرت انسانی و منطقی و مترقی بودن آموزه های این نهضت می باشد که از تعالیم اسلام برخاسته است. قدرت های جهانی و دولت های وابسته به آنها چه بخواهند و چه نخواهند، انقلاب اسلامی ایران به موازات بیداری و آگاهی ملت های مظلوم، همچنان راه خود را در میان آنان باز خواهد کرد. کمتر رویدادی را می توان یافت که همچون انقلاب ها در داخل کشور و در سطح جهان، بازتاب و تأثیر داشته باشد انقلاب اسلامی ایران را نیز اگر تأثیرگذارترین انقلاب نخوانیم، جزو مؤثرترین انقلاب ها، چه در داخل و چه در سطح منطقه و جهان بوده است. این تأثیرگذاری را پس از گذشت چهل سال از پیروزی آن، به وضوح می توان در داخل و خارج مشاهده کرد. مستند بیم و امید به بررسی و نگاهی عمیق به چگونگی شکل گیری این انقلاب بزرگ می پردازد .

Loading the player...
سال تولید: 1398
عوامل تولید:

سال تولید: ۱۳۹۶

عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان: علی تاجیک

معاونت فضای مجازی

مونتور: لیلا محمدی