مستند سفره های بهشتی

مستند سفره های بهشتی از برنامه های تامینی سیمای مرکز لرستان است که مورخ 27/8/96 و 28/8/96 ساعت 10:45 به مدت 25 دقیقه به صورت تامینی از شبکه افلاک پخش می شود.

از همان روزگاران غبارآلود زائران با پای پیاده یا سوار بر مرکب و همراه کاروان، گرد و غبار برتن نشسته و خسته اما رضا رضا گویان و دعا خوان کوله بار توشه بر دوش با صرف هزینه های فراوان به زیارت امام خوبان می آمدند و دلخوش بودند که مهمان بارگاه قدس رضوی هستند.

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

.