مستند فرهنگ و هنر (یلدا)

مستند فرهنگ و هنر (یلدا) از برنامه های تامینی سیمای مرکز لرستان است که روز یکم دیماه ساعت 18:27به مدت 45 دقیقه به صورت تامینی از شبکه افلاک پخش می شود.

واژه «یلدا» به معنای «زایش زادروز» و تولد است. ایرانیان باستان با این باور که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلندتر می‌شوند و تابش نور ایزدی افزونی می‌یابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می‌خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می‌کردند و از