مستند پرندگان ماهی خوار

مستند پرندگان ماهی خوار از برنامه های تامینی سیمای مرکز لرستان است که یکهفته هر روز ساعت 10:40 به مدت 20 دقیقه به صورت تامینی از شبکه افلاک پخش می شود.

در این مجموعه برنامه به بررسی پرندگان ماهی خوار آب های جنوب کشور پرداخته می شود.

این مستند در ژانر حیات وحش به بررسی زیست بوم پرندگان ماهی خوار آب های جنوب کشور می پردازد.

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

کارگردان: حبیب علوانی