مستند گلستان و نگارستان ایران

مستند گلستان از برنامه های تولیدی سیمای مرکز لرستان است که هر روز ساعت 16:00 به مدت 15 دقیقه از شبکه افلاک تولید و پخش می شود.

علی آباد کتول مرکز شهرستانی با همین نام در استان گلستان و در فاصله 35 کیلومتری از گرگان واقع شده است که به عنوان معتدل ترین شهر استان گلستان شناخته می شود و با واقع شدن در سرزمینی جلگه ای و حاصلخیز به لحاظ کشاورزی اهمیت فراوان دارد.

با بررسی های صورت گرفته قدمت این شهر تا هفت هزار سال برآورده شده است. این مستند گلستان به معرفی علی آباد کتول می پردازد.

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

.