رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

مسئله امنیت در کشور نیاز اساسی است - نمایش محتوای خبر

 

 

مسئله امنیت در کشور نیاز اساسی است

مسئله امنیت در کشور نیاز اساسی است

آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه: مسئله امنیت در کشور نیاز اساسی است و همانند برخی نیازهای اساسی دیگر بدون آن زندگی برای مردم آسان نخواهد بود.

در نظام جمهوری اسلامی ایران آراء مردم تعیین کننده است که البته این آراء در چارچوب ارزش های الهی است.

شما در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیدید که اخلاق و ارزش های معنوی تنها چیزی بود که در آنجا قربانی شد.