مصرف آنتی بیوتیک برای درمان جوشها

در مرحله ای که جوش ها خیلی ضعیف هستند و حالت برجسته ای ندارند از صابون ها و یا محلول های آنتی بیوتیک روزانه سه مرتبه استفاده می شود تا از بین بروند.

در صورتی که با استفاده از صابون ها و محلول های آنتی بیوتیک درمانی حاصل شد باید از داروهای موضعی قوی تر زیر نظر پزشک استفاده گردد که مدت و نوع آن برای درمان جوش ها بسیار کمک کننده است و در مواقعی که فرد دچار آکنه های شدید و یا کیست شد حتما تحت نظر پزشک باشد تا درمان قطعی حاصل گردد.