رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

مصرف انرژی در کشور توجیه‎پذیر نیست - نمایش محتوای خبر

 

 

مصرف انرژی در کشور توجیه‎پذیر نیست

مصرف انرژی در کشور توجیه‎پذیر نیست

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی از مصرف زیاد انرژی در کشور ناراضی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، بهرام بیرانوند در جمع خبرنگاران گفت: محیط زیست ایران و بهویژه جنگلهای زاگرسی در سالهای اخیر آسیبهای بسیاری را متحمل شدهاند. این در حالیست که حفظ محیط زیست بسیار ارزشمند است، چرا که محیط زیست و حفظ آن مقدمه حفظ زندگی ماست.

وی ادامه داد: آنقدر که برای حفظ حیات خودمان و ارتقای کیفیت آن اهمیت قائل هستیم برای حفظ و سلامت جنگلها، کوه‏ها، رودها و غیره نیز باید تلاش کنیم چون صحت و وجود این موارد پیشنیاز حضور ما برای زندگی بهتر است. البته میتوان با ترویج استفاده از انرژیهای نو مانند انرژی خورشیدی یا انرژی بادی گامهای موثری را در راستای تخریب کمتر محیط زیست کشور برداشت و از سوختهای فسیلی کمتری استفاده کرد چون آسیبهای بسیاری را به دنبال دارد.

بیرانوند خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم در گستردگی استفاده از سوختهای فسیلی ارزانی آنهاست و خودمان وکالت دادهایم که سهم نسلهای آینده از بابت بهرهبرداری از انرژیهای فسیلی را هم استفاده کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی یادآور شد: در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برای کسانی که از انرژیهای نو مانند انرژی خورشیدی یا بادی استفاده کنند، موارد خوبی دیده شده است. رویکرد بین مسئولان مشاهده میشود اما بهواسطه گرانی و بهای بالای تولید این انرژیها و تکنولوژی مربوط به آنها متأسفانه هنوز همهگیر نشده است.

بیرانوند خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به نظر میرسد مصرف انرژی در کشور ما به هیچ وجه توجیهپذیر نیست. بخشی از این مسئله نیز به عدم هماهنگی بین دستگاههای متولی امور برمیگردد. بهعنوان مثال شهرداریها و نظام مهندسی استاندارد قابل دفاعی برای سرمایش و گرمایش خانهها و بناهایی که داریم اعمال نمیکنند این درحالی است که بخشی از انرژی مورد استفاده ما در فصلهای تابستان و زمستان، مصروف طراحی غلط بناهای ما میشود. این طراحی غلط نیز مربوط به پنجرهها یا درهای بزرگ و دیوارهایی میشود که طراحی و استاندارد مناسبی ندارند.

وی تأکید کرد: اگر ما این مسئله را از نسل قدیم خود یاد میگرفتیم که با استفاده از مصالح موجود در هر منطقه جغرافیایی بناهایی ساختهاند که همین الان هم در برخی از این بناها میتوان بدون استفاده از وسایل گرمایشی یا سرمایشی استفاده کرد، خیلی خوب میشد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در پایان گفت: البته الان هم میتوان با برنامهریزی و توجه مسئولان، گامهای خوبی در راستای حفاظت از محیط زیست و تخریب کمتر سرمایههای ملی برداشت.