مضرات فست فودها

فست فودها حجم خیلی زیادی کالری دارند. عموما قسمت اعظم ماده غذایی آنها از کالری ها تشکیل شده است. کالری ها چه در انواع چربی، انواع قند آنها، سس خیلی زیادی و روغن و مواد غذایی دیگری که هنگام تهیه این غذا مورد استفاده قرار میگیرد، ماده مفید و موثری نیست و باعث اضافه وزن و تبعات بعدی می شود.

مواد نگهدارنده این فست فودها بسایر مضر هستند و باعث سرطان گوارش می شوند.