مناجات عارفانه 2

مناجات عارفانه در ماه مبارک رمضان

این مناجات زیبا و عارفانه که از تولیدات واحد موسیقی مرکز لرستان است ،به وقت سحر و افطار از رادیو لرستان  هر روزپخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تولیدات واحد موسیقی مرکز لرستان

مونتور: لیلاا محمدی

تاریخ تولید: 1399/2/6