موزیکال طنز ویروس کرونا

طنزخوانی (عامو داروخونه دار دستکشی سیمو بیار...

✴️باهنرمندی:سامان اعتباری

برنامه زنده شبانه وایک

Loading the player...
سال تولید: 1398
عوامل تولید:

طنزخوانی (عامو داروخونه دار دستکشی سیمو بیار...

✴️باهنرمندی:سامان اعتباری دربرنامه زنده شبانه وایک

معاونت فضای مجازی

مونتور: لیلا محمدی