سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

موسیقی تصویری انقلابی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

موسیقی تصویری انقلابی

هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید پرستو به بازگشت زد نغمه امید به جوش آمد از خون درون رگ گیاه بهار خجسته‌فال خرامان رسد ز راه به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا به مردان تیزخشم که پیکار می‌کنند به آنان که با قلم تباهی دهر را به چشم جهانیان پدیدار می‌کنند بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد و این بند بندگی و این بار فقر و جهل به سرتاسر جهان، به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا به مردان تیزخشم که پیکار می‌کنند به آنان که با قلم تباهی دهر را به چشم جهانیان پدیدار می‌کنند بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.