جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

موشن گرافیک 3: کرونا ویروس(تولید فضای مجازی) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

موشن گرافیک 3: کرونا ویروس(تولید فضای مجازی)

Loading the player...

توصیه هایی درباره ویروس کرونا در قالب موشن گرافیک

اقدامات محافظتی همگانی:

گوش به زنگ آخرین یافتههای همهگیری بیماری که از طریق سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت کشور خودتان یا شبکههای محلی بهداشت منتشر میشوند باشید. هنوز بیشتر موارد این بیماری مربوط به چین است اما چند کانون دیگر بیماری در کشورهای دیگر پدید آمدهاند. بیماری میتواند یک ناخوشی ساده باشد اما ممکن است برخی را به صورت شدید و خطرناک مبتلا کند. مراقب تندرستی خود باشید و با انجام موارد زیر از دیگران هم محافظت کنید: - مرتبا و به روش صحیح دستهای خود را با ژلها یا محلولهای که حاوی الکل تمیز کنید و یا با آب و صابون بشویید. چرا؟.... این ژلها و محلولها همچنین آب و صابون ویروسها را میکشد - دست کم فاصلهی یک متری میان خود و فردی که سرفه یا عطسه میکند حفظ کنید. چرا؟ ..... چنانچه فرد مذکور بیمار باشد قطرات ریزی که از دهان و بینی او خارج میشود حاوی ویروس است و اگر شما فاصله کمی داشته باشید ممکن است آن قطرات ریز را تنفس کنید و بیمار شوید. - از لمس چشمها، بینی و دهان خود بپرهیزید. چرا؟ ....... دستها سطوح زیادی را لمس میکنند و ممکن است آلوده به ویروس باشند. اگر اجزاء صورت خود را لمس کنید ویروس ممکن است وارد بدن شما شود.

کاری از معاونت فضای مجازی صدا و سیمای مرکز لرستان