جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

موشن گرافی6: شناخت،علائم و انتشار کرونا ویروس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

موشن گرافی6: شناخت،علائم و انتشار کرونا ویروس

موشن گرافی6:

شناخت،علائم و انتشار کرونا ویروس

کاری از معاونت فضای مجازی صدا وسیمای مرکز لرستان

مونتور: لیلا محمدی