مومنانه ماه عاشقی: کمکهای وحید امیری و یک خبر فوتبالی

مومنانه ماه عاشقی: کمکهای وحید امیری و یک خبر فوتبالی

ویژه برنامه سحر از شبکه سیمای لرستان

 

Loading the player...
سال تولید: 99/2/6
عوامل تولید:

تهیه کننده : فارابی

تدوینگر: ناصرپور

مجری: شیران

معاونت فضای مجازی مرکز لرستان

مونتور: لیلا محمدی