میرآب

🔬#میراب 📻برنامه ی میراب یا میرآو ، کاری از رادیو لرستان، رادیو فرهنگ هنر تمدن تهیه کننده:مریم صارمی ⏰ مدت برنامه : ۴۵ دقیقه 🔊روز پخش : یکشنبه 📻تهیه کننده و نویسنده: مریم صارمی ✳️ ساختار : میزگردی ✴ هدف : حفظ ، نگهداری و توسعه ی پایدار پوشش جنگلی ، آب ،خاک و مراتع و زمینهای کشاورزی و مناطق جنگلی و آبخیزداری و در کل حفظ منابع طبیعی و میراث استان لرستان که گذشتگان به ما رسیده است. 🍀کارشناسان از مرکز تحقیقات کشاورزی دکتر پیامکی دکترای محیط زیست دکتر ویسکرمی دکترای آبخیزداری

Loading the player...
عوامل تولید:

 تهیه کننده:مریم صارمی ⏰

مدت برنامه : ۴۵ دقیقه

🔊روز پخش : یکشنبه 

نویسنده: مریم صارمی

✳️ ساختار : میزگردی

تاریخ تولید: 1398-1-15