میزگرد قوه قضاییه

در برنامه میزگرد قوه قضاییه هر روز با مسئولان و شخصیت‌های قوه قضاییه استان لرستان  گفت‌وگو می‌شود.در این برنامه  کارشناسان حقوقی و مسئولین رده های قضایی استان در خصوص رویداها و خبرهای حقوقی روز این حوزه صحبت می‌کنند. نگاهی به قوانین موضوعه کشور» کارشناسان متخصص و اساتید دانشگاه در باره قانون‌های مدنی، اساسی، جزایی، خانواده و کار صحبت و نه تنها آن موارد را بررسی بلکه به صورت کاربردی و مصداقی برای مخاطب بیان می‌کنند و از تاریخچه قوانین نیز صحبت می‌شود.

Loading the player...
سال تولید: 98-4-2
عوامل تولید:

تهیه کننده وکارگردان: فرزاد پیرداده