نام آوران

برنامه نام آوران  برنامه ای 30دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان است که روزهای یک شنبه و سه شنبه تولید و پخش میشود.

برنامه نام اوران از تولیدات مرکز لرستان است که به معرفی ورزشکاران نام اوور و موفق می پردازد. برنامه نام آوران به صورت گزارش محور است که در هر برنامه ورزشکاران موفق را با یک بیوگرافی کامل معرفی میکند.ورشکارانی در زمینه های ورزشی مختلف که موفقیتهای را کسب کرده اند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:غلام رضا رضاییان

گزارشگر و گوینده:مهران مریدی

تاریخ تولید: 1397-1-20