نان و گندم

نان ماده غذایی است که از روزگاران قدیم در بین مردم بیسار حرمت داشته و مورد احترام واقع شده است.

شاید علت اصلی این موضوع اعتماد ما به برکت گندم و سختی به دست آمدن نان و یا زحمت به ثمر رسیدن هر خوشه گندم است. نان حلال درآوردن از اصطلاحاتی است که در قدیم الایام در بین مردم رایج بوده است.

نان به ماده غذایی گفته می شود که از خمیر کردن آرد و خمیرمایه، آب و روغن، نمک و گاهی شکر تهیه می شود.

نان که بخش مهم و اصلی سفره های ایرانی را تشکیل می دهد عمده انرژی روزانه فرد را تامین می کند و نقش سیر کنندگی را نیر به عهده دارد.

پیشینه طبخ و مصرف نان در ایران به سال های پیش بازمی گردد. در شهرهای مختلف ایران بنا به فرهنگ و رسوم آن شهر، نان های مختلفی تهیه می شود.

در لرستان هم به دلیل اینکه محل زایش گندم بوده است چندین نوع گندم و نان وجود دارد.

Loading the player...