نقاشی قورباغه

برای کشیدن قورباغه ابتدا از یک بیضی و سپس نیم بیضی استفاده می کنیم. سپس با استفاده از دایره و بیضی چشم قورباغه را کشیده و با دو تا دایره کوچک بینی و دو تا بیضی دیگر پاهایش را و با خطوط شکسته انگشتان را می کشیم.

پس از تکمیل نقاشی نوبت رنگ آمیزی آن می رسد که با توجه به اینکه قورباغه سبز رنگ است آن را با رنگ سبز رنگ آمیزی می کنیم.

Loading the player...