نقاشی مرغ

در این ویدیو آموزش نقاشی مرغ به کودکان داده می شود تا به راحتی بتوانند از این آموزش استفاده کنند و برای کشیدن نقاشی مرغ مشکلی نداشته باشند.

ابتدا برای کشیدن این نقاشی یک دایره برای بدن مرغ کشیده و برای سر آن از دایره دیگری استفاده می کنیم. برای نوک آن از دو مثلث و سپس با نیم دایره کاکل مرغ را می کشیم. چشم مرغ را هم با دوتا نیم دایره درست کرده سپس دم آن را با چند تا نیم بیضی درست کرده و برای کشیدن بال مرغ از نیم دایره استفاده می کنیم. برای پاهای آن نیز از نیم دایره استفاده می کنیم. سپس با رنگ آمیزی مرغ را زیباتر می کنیم.

Loading the player...