نقاشی مورچه

در این ویدئو از اشکال هندسی برای کشیده مورچه استفاده می شود. ابتدا برای بدن و سر مورچه از چند تا بیضی استفاده و شاخک های مورچه را با مستطیل و دایره می کشیم. برای چشم مورچه از دایره و با بیضی کوچکی دهان مورچه را رسم می کنیم.

دست و پاهای مورچه را با چند مستطیل می کشیم. پس از اتمام نقاشی با سلیقه خودمان مورچه زیبایی را که کشیده ایم رنگ آمیزی می کنیم.

Loading the player...