نماز و کاهش انحرافات اجتماعی

نماز زیباترین عمل و جذابترین ذکر است و مایه انس و آرامش و سرچشمه نیکی ها است. در قرآن 990 آیه یعنی یک ششم آن در رابطه با نماز است که 90 آیه مستقیما به موضوع نماز و 900 آیه به مشتقات آن مانند: رکوع، سجده، قبله و غیره می پردازد.

در صورتی که در آسمان کسوف یا خسوفی صورت بگیرد در زمنی برای انسانها، نماز آیات واجب می شود. وقتی فرزندی برایمان متولد می شود در گوش راست و چپ او اذان و اقامه خوانده می شود. وقتی از دنیا می رود نماز میت بر او خوانده می شود. به این ترتیب مشاهده می کنیم نماز در ساعت های مختلف زندگی از زمین تا آسمان جایگاه ویژه ای دارد.

خداوند در آیه 45 سوره عنکبوت نماز را در کاهش انحرافات اجتماعی تاثیر گذار می داند. مهم ترین و زیباترین عمل عبادی انجام فریضه نماز است. اگر واقعا آن طور که شایسته است اجرا شود هیچ گونه فساد و فحشایی در جامعه به وجود نخواهد آمد.

Loading the player...