نمایش افتتاح پله برقی

این نمایش افتتاح پله برقی توسط یکی از مسئولین را نشان میدهد که بعد از افتتاح به طنز شاهد این ماجرا می شویم که طرف بالابر پله برقی کار نمی کند و خراب است و بعد از آن گزارشگر علت بالا نرفتن و و کار نکردن آن را از مسئولین مربوطه جوبا می شود.

Loading the player...