نمایش هفته

برنامه نمایش هفته برنامه ای برنامه ایی30 دقیقه ای از گروه نمایش رادیو لرستان تولید و پخش می شود.

برنامه نمایش هفته برنامه ای است که گروه نمایش رادیو لرستان با توجه به موضوعات روز اجتماعی و موضوعات خانوادگی و موضوعاتی دیگر که گروه نمایش انها را با گروه بازیگران خود ضبط و شب های جمعه از رادیو لرستان پخش می شود.در برنامه نمایش هفته نمایش از کتابها و رمانهای نمایشی انتخاب و نویسنده برنامه را به صورت رادیویی در اورده و با حضور بازیگران انها را بازی میکنند.

Loading the player...
عوامل تولید:

عوامل نمایش هفته: تهیه کننده و کارگردان :علیرضا احمدی بازیگران: کامیار جان احمدی فروزان محمدی مریم شجاع نیا عباس ملک فر هانیه امیری شاپور کوشکی

تاریخ تولید: 1398-1-20