نوع انتخاب در بیانات رهبری

بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در خصوص نوع انتخاب نمایندگان مجلس یازدهم

پادکست کوتاه انتخاباتی از بیانات رهبر عزیز انقلاب

چه کسی را انتخاب کنیم؟

کسی که مومن باشد،چون ایمان جلوی وسوسه ها را می گیرد.

شجاع باشد.

بصیرت داشته باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تامین برنامه رادیو لرستان

 

معاونت فضای مجازی

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1398زمستان