نیما صحرا گرد

نیما صحرا گرد فرزند قباد متولد 23 مرداد ماه 1388 از خرم آباد است.