همنشینی با خردمندان

حدیثی از امام حسین (ع): از نشانه های خوشنامی و نیک بختی، هم نشینی با خردمندان است

Loading the player...