هوای تازه

برنامه هوای تازه برنامه 15 دقیقه ای برای نوجوانان از صدای مرکز لرستان تولید و پخش می شود.

برنامه هوای تازه برنامه ای 15 دقیقه ای از صدای مرکز لرستان که این برنامه برای نوجوانا تولید و پخش می شود.در برنامه هوای تازه مخاطب بیشتر قشر نوجوان است و سعی میشود در برنامه از موضوعاتی که برای نوحوان دغدغه  این روز های انهاست استفاده شود.در برنامه هوای تازه از نوجوان موفق برای اگاهی دادن از رازهای موفقیت خود به دوستان نوجوان خودشان و هچنین معرفی کتاب به عنوان یار مهربان از زبان خود نوجوان و کتاب جیبی به عنوان پیامه ای کوتاه و لرستان شناسی و همچنین بحث کارشناسی برنامه و حضور کارشناسان مجرب برای اطلاع رسانی به نوجوانان. حضور گزارشگر برنامه در میا نوجوانان و صحبت با انها و مشارکت نوجوانان در برنامه.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:الهام نظری

نویسنده:شهرزاد همتی

گزارشگر:فروزان محمدی

گوینده:عاطفه قاسمی

صدابردار:مهوش طهماسبی

تاریخ تولید: 1397-1-14