رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

هیئت مرکزی نظارت انتخابات شوراها نمی‌تواند تایید صلاحیت شدگان را رد صلاحیت کند - نمایش محتوای خبر

 

 

هیئت مرکزی نظارت انتخابات شوراها نمی‌تواند تایید صلاحیت شدگان را رد صلاحیت کند

بادامچی،رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان تهران:

🔹طبق قانون هیچ قدرتی نمی تواند داوطلبینی را که در هیئت اجرایی و دو هیئت نظارت شهرستان و استان تایید شده ‌اند، رد صلاحیت کند. قانون چنین اجازه ای را به هیئت مرکزی نظارت نیز نمی دهد