واشانی خیر مدرسه ساز

آقای واشانی خیر مدرسه ساز از شهرستان خرم آباد است که شغل اصلی وی بنایی بوده است. وی پس از اینکه پنجمین فرزندش در دوران مقدس سربازی به شهادت رسید در پارک آزادگان خرم آباد مدرسه ای را به نام فرزندش شهید ارسلان واشانی احداث می کند تا در پیشرفت علم و دانش فرزندان این مرز و بوم سهمی داشته باشد.

Loading the player...