واکس پاپ انتخاباتی

 

بیانات رهبری و امام (ره)

برنده‌ی این انتخابات ملت است و همه‌ی کسانی که در انتخاب شرکت داشته‌اند اعم از آنها که خود یا نامزد مورد علاقه‌شان رای‌ آورده یا نیاورده‌اند، همه برنده‌اند، بازنده‌ی این انتخابات، امریکا و صهیونیسم و دشمنان ملت ایرانند همه با همدلی به یکدیگر و به دولت خدمتگزار کمک کنید تا گره‌ها یکی پس از دیگری گشوده شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تامین رادیو لرستان

 

 

معاونت فضای مجازی

 

 

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 98/10/1