وحدت و همدلی

همدلی و یکی شدن  باعث اتحاد بین مسلمانان می شود وفقدان اتحاد بین مسلمانان باعث تفرقه و درگیری و اختلافات بین آنان می شود . وظیفه هر فرد مسلمان است که وحدت و همدلی را در جامعه اسلامی گسترش دهد. پیامبر(ص) فخر کائنات و اسوه و الگوی همه انسان های آزادی خواه است و حرکت در مسیر سنت و سیره پیامبر اسلامی یکی از نیازهای لازم و ضروری در جوامع اسلامی است. پیامبر با ورودش به مدینه و پس از تشکیل حکوت اسلامی، با ایجاد قراردادهای اخوت و برادری در میان مهاجر و انصار، برادری را از راهبردهای اساسی در راستای تحقق وحدت امت اسلامی، مطرح و جامعه آن زمان را بیمه کرد و امروز این راهکارها در هر شرایطی بهترین چراغ راهنما و کشتی نجات ما در تاریکی‌ها و انواع موانع و مشکلاتی است که دشمنان اسلام و میهن عزیزمان دنبال می‌کنند. پیامبر(ص) در توصیه‌ای به مساله مهم و حیاتی حفظ وحدت، می‌فرمایند: " ای مردم! بر شما باد به جماعت و بپرهیزید از جدایی.از آن جایی که پیامبر اعظم (ص)‌اسوه کامل زندگی است الگو قرار دادن سیره آن حضرت، کارآمدترین راهکارها را برای مسلمانان امروزه در جهت تحقق وحدت اسلامی چه در داخل کشورهای خود و چه در ارتباط با بلاد اسلامی است.