ورزیر

ورزیر برنامه مشارکتی از جهاد کشاورزی و صدای مرکز لرستان به مدت 15 دقیقه

برنامه ورزیر برنامه ای بومی و محلی که ازصدای مرکز لرستان به مدت 15 دقیقه پخش میشود برنامه ورزیر برنامه ای است که از صفا و صمیمیت و از سادکی اهالی روستا صحبت می کند.از تلاش و کوشش مردمی که اهل ذوق و تلاشند.مردمی که آوای کارشان سرشار از انرژی و تلاش است مردمی که بسیار همدل و یکپارچه اند در کار کشاورزی و هر کاری که در میان روستا باشند.برنامه ورزیر با توجه به فصول و اقتضای زمان به موضوعات مختلف میپردازداز کشاورزی ،دامداری،طرح هادی اجرا شده در روستاو ........میپردازد.در برنامه ورزیر ،معرفی زنان نمونه روستایی،کشاورزان نمونه ،هنرهای دستی،معرفی گیاهان دارویی،و قصه های شنیدنی از زبان اهالی روستا که سرشار از مهر و محبت است.در برنامه ورزیر روستاهای مختلف که جاهای دیدنی بسیاری برای تفریح دارد معرفی میشود.برنامه ورزیر بیشتر با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی ضبط میشود برنامه ورزیر روهای فرد از صدای مرکز لرستان پخش میشود. تا اطلاعات مختلف در حوزه های کشاورزی را بیشتر در اختیار روستاییان قرار دهند.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده:سید فرزاد والی زاده

گوینده:بهاره عزیزی

گزارشگر :سید بهمن نجفی

نویسنده:سید فرزاد والی زاده

صدابردا:ندا پاکدل،زهرا اوری

تاریخ تولید: 1395-1-15