ویدیو: بهمن باید سرمش ما باشد

یادمان ایام

سخنانی از دو رهبر معظم انقلاب در مورد 22 بهمن

امام امت در وصیت نامه سیاسی الهی خود در مورد رمز پیروزی در 22 بهمن چنین نوشته اند:

«این انقلاب بزرگ که دست جهان خواران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه کرد، با تاییدات غیبی الهی پیروز گردید ... بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می داند و نسل های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه » می باشد و فرمود: «22 بهمن باید سرمشق ما باشد در طول زندگی و برای نسل های آینده که همه آنها 22 بهمن را که غلبه ایمان بر کفر و الله بر طاغوت و اسلام بر کفر بود، باید حفظ کنند و بزرگ بشمارند. » # یوم الله ، بیست و دوم بهمن سالروز شکست باطل و جنود ابلیس به دست حق طلب جندالله . صحیفه نور جلد 17،ص 188 # درود بر بیست و دوم بهمن یوم الله و آفرینندگان آن . صحیفه نور جلد 17،ص 208 # در چنین روز فرخنده ای حق بر باطل و جنود رحمانی بر اولیاء شیطان و حزب الله بر طاغوت و طاغوتیان غلبه نمود و حکومت عدل اسلامی مستقر گردید و دست حق از آستین ملت رزمنده ایران بیرون آمد و نصرت اعجازآمیز اسلام بر کفر تحقق یافت . صحیفه نور جلد 11، ص 265 # در چنین روز مسعودی همبستگی قشرهای ملت دلیر روز افزون و ارتش و سایر قوای انتظامی ، وفاداری خود را به اسلام و ایران نشان دادند و میهن خود را از شر طاغوت های زمان که در راءس آنان دولت آمریکاست رهای بخشیدند. # ماها و نویسندگان و گویندگان و سخنوران اگر بخواهیم ارزش عمل این شهیدان و جانبازان راه خدا و فداکاری و حجم پیامد این شهادتها و جان نثاری ها را بشماریم ، شاید ناچار باشیم ، به عجز خود اعتراف کنیم . صحیفه نور جلد 17،ص 188 # 22 بهمن باید سرمشق ما باشد در طول زندگی و برای نسل های آینده که همه آنها 22 بهمن را که غلبه ایمان بر کفر و الله بر طاغوت و اسلام بر کفر بود، باید حفظ کنند و بزرگ بشمارند. صحیفه نور جلد 14، ص 70 # بزرگ بشمارند روزی را که خدای تبارک و تعالی به ملت ما منت گذاشت که این ملت را یکپارچه و ملت را غلبه داد. صحیفه نور جلد 14،ص 70

Loading the player...
سال تولید: 1398
عوامل تولید:

گردآورنده و تنظیم: معاونت فضای مجازی لرستان

مونتور: لیلا محمدی