ویژگی افراد موفق

افراد موفق نسبت به افراد ناموفق ویژگی های متفاوتی دارند.این گونه افراد اهل مسئولیت هستند. یعنی مسئولیتی که به عهده آنها گذاشته می شود پیگیر آن می شوند و شکست های خودشان را به افراد دیگر ربط نمی دهند بلکه خود را مسئول رفتار و اعمال و گفتار خود میدانند.

دومین ویژگی آنها این است که تصمیم گیرنده هستند. یعنی اول فکر می کنند بعد عمل می کنند. در صورتی که بعضی از افراد کارهایشان را انجام می دهند و حین مسیری که طی می کنند مشاوره می گیرند که این افراد در بلند مدت دچار مشکلات وسواس فکری و عملی و دچار بحران روحی می شوند.

سومین ویژگی افراد موفق، قدرت ریسک پذیری آنها می باشد و چهارمین ویژگی آنها این است که اهل مشارکت هستند و سعی می کنند در جمع قرار بگیرند و شخصیت های برون گرایی دارند. سعی می کنند در فضای خانواده همیشه اهل مشورت باشند.

Loading the player...