پادکست انتخاباتی (نکات مهم انتخاباتی در کلام رهبری)

موضوعاتی که باید در انتخابات به آنها توجه داشت در سخنان مقام معظم رهبری

Loading the player...
عوامل تولید:

تولیدات و تامین برنامه رادیو لرستان

معاونت فضای مجازی

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1398زمستان