پادکست 5: کرونا ویروس

ویروس کرونا پوششی از جنس لیپید یا چربی دارد که با شستن دستها و صورت با مواد شوینده ساده مثل صابون و مایع دستشویی از بین میرود

دستکش‌ها و ماسک‌های خود را در کوچه و خیابان رها نکنید!

در روزهایی که شیوع ویروس کرونا جهان را درگیر خود کرده، رعایت نظافت شخصی و جمعی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

Loading the player...
عوامل تولید:

معاونت فضای مجازی مرکز لرستان

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1398