رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

پتروشیمی شهرستان، نیازمند 2 هزار میلیارد تومان است - نمایش محتوای خبر

 

 

پتروشیمی شهرستان، نیازمند 2 هزار میلیارد تومان است

پتروشیمی شهرستان، نیازمند 2 هزار میلیارد تومان است

نماینده مردم کوهدشت در مجلس گفت: احداث پتروشیمی کوهدشت نیازمند 2 هزار میلیارد تومان است.

الهیار ملکشاهی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، افزود: در منطقه زانوگه به سمت ابوالوفاء زمینی به مساحد 80 هکتار جهت احداث کارخانه پتروشیمی کوهدشت خریداری شد.

وی بیان کرد: عملیات تسطیح و دیوارکشی کارخانه پتروشیمی کوهدشت شروع شده و هیأت مدیره این کارخانه نیز مشخص شده است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد: احداث این کارخانه نیازمند 2 هزار میلیارد تومان اعتبار است و در صورت بهرهبرداری از آن 400 نفر به طور مستقیم مشغول بهکار خواهند شد.

ملکشاهی تأخیر در اجرای پتروشیمی کوهدشت را مسائل زیست محیطی دانست و تصریح کرد: محل انتخاب شده سابق برای احداث این کارخانه در نزدیکی مناطق مسکونی بود و مشکل زیست محیطی داشت.