پرتو کمالوند

پرتو کمالوند فرزند شمس الدین متولد 10 شهریور ماه 1393 از خرم آباد است.