پشتکار و اراده

خداوند سبحان می فرمایند: انسان بدون سعی و تلاش و پشتکار به جایی نمی رسد. باید در مسائل مادی و معنوی اراده قوی و پشتکار داشته باشد.

حضرت علی (ع) هم در این خصوص می فرمایند: جایگاه هر شخصی به اندازه همت اوست. هر چقدر همت و اراده انسان بالاتر باشد ارزش وی بالاتر است.

انسان های بلند همت اهداف بزرگ دارند و به دنبال این اهداف بزرگ به موفقیت های بزرگ دست پیدا می کنند.

پس توصیه می شود برای موفق شدن از بی حوصلگی و تنبلی دوری کنید.